Şirketler İçin Çalışma İzni

Şirketler İçin Çalışma İzni
Türkiye’de bir şirket ya da şahıs firması kurmuş yabancı uyruklu bir şahsın çalışma izni alması şarttır.

Yabancı uyruklu şahsın Türkiye’de oturma izni yoksa veya şahıs ülkesinde bulunuyorsa, çalışmak istediği şirketin, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet belgesi gibi evrakları ile beraber, tarafımızca hazırlanan belirli süreli iş sözleşmesi ve dilekçe ile vatandaşı oldukları ülkedeki Türk Konsolosluğu’na vermeleri gerekmektedir. Çalışma izni almak amacıyla verilen dosyanın akabinde yabancı şahsa ilgili Konsoloslukça referans numarası verilmektedir. Bu referans numarasının tarafımıza bildirilmesinden sonra gerekli başvurular yapılmaktadır.

Bu kapsamda; Yabancı uyruklu şahsın şirket sahibi olması veya bir şirkette eleman olarak çalışmayı istemesi durumunda, şirkette en az 5 SGK lı Türk vatandaşı çalıştırılması şartı aranmaktadır.

Yabancı şahsın çalışma izni alabilmesi için ayrıca istenilen 3 şartın da yerine getirilmesi gerekmektedir. Şirketin ödenmiş sermayesinin hisse oranına göre kişi başı en az 200 Bin TL olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şirketin brüt satışının en az 800.000. TL olması gerekmektedir. Şayet brüt satış tutarı yeterli değil ise 250.000 ABD doları ihracatının bulunması gerekmektedir.

Kısacası; Yabancı bir şahsın Türkiye’de şirket sahibi yada ortağı olması durumunda 5 SGK’lı Türk çalıştırması kesinlikle şarttır. Bunun yanı sıra ödenmiş sermayesinin en az 200.000 TL yada 800.000 TL brüt satış veya 250.000 ABD doları ihracatının olması yani bu 4 maddeden üçünün yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalışma izni başvurusunda bulunan yabancı uyruklu şirket ortağının, 40.000 TL den az olmamak üzere sermaye payının en az %20 şirkette hissesinin bulunması gerekmektedir.