Arama:
Bakıcılar İçin Çalışma İzni

Bakıcılar İçin Çalışma İzni
Yaşlı ve Çocuk Bakıcılığı Çalışma İzni Nasıl Alınır ?

Yabancı uyruklu şahıs şayet Türkiye’de ise ülkesine giderken işverenin nüfus cüzdanının fotokopisi ve ikametgah belgesi ayrıca tarafımızca hazırlanan belirli süreli iş sözleşmesi ve vatandaşı oldukları ülkedeki Türk Konsolosluğuna hitaben yazılan dilekçe ile ülkelerine gitmektedirler. Ülkelerinde iseler bu evraklar kargo ile ulaştırılmakta ve bu evrakları Türk Konsolosluğuna vermeleri durumunda yabancı şahsa Konsoloslukça referans numarası verilmektedir. Bu numaranın tarafımıza bildirilmesinden sonra gerekli başvurular yapılmakta ve şahsa yaklaşık 30 işgünü içerisinde çalışma ve oturma izni alınabilmektedir.

Çocuk Bakıcılığında Çalışma İzni Almanın Kriterleri Nelerdir ?

Yabancı uyruklu bir şahsın Türkiye’de çocuk bakıcılığı yapabilmesi için çalışmak istediği ikametgahda 15 yaşın altında çocuk olması şarttır. Şayet bu şart yerine getirilemiyorsa, çalışma izni alınmak istenen ikametgah da yaşayanların yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırmaları olanaksızdır. Ayrıca çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu şahsın bayan olması gerekmektedir. İstisnai bir durumun olması yani bakıcının erkek olmasının istenmesi durumunda bakılacak şahsın erkek olması ve sağlık yönünden rahatsızlığını beyan edecek sağlık raporunun bulunması şartı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca aranmaktadır.

Yaşlı Bakıcılığında Çalışma İzni Almanın Kriterleri Nelerdir ?

Yabancı uyruklu bir şahsın Türkiye’de yaşlı bakıcılığı yapabilmesi için, çalışmak istediği ikametgah da 65 yaşın üstünde bir birey olması gerekmektedir. Bakacağı kişinin erkek ya da bayan olması çalışma izni alması için herhangi bir sorun teşkil etmez. Şayet bu şart yerine getirilemiyorsa, çalışma izni alınmak istenen ikametgah da yaşayanların yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırmaları olanaksızdır. Ayrıca çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu şahsın bayan olması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu şahsın ikamet tezkeresi bulunması durumunda ülkesine gitmeden Türkiye’den çalışma izni alınabilir şayet ikamet tezkeresi yoksa veya ülkesinde ise vatandaşı olduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu vasıtasıyla çalışma iznine müracaat edebilir.

İstisnai bir durumun olması yani bakıcının erkek olmasının istenmesi durumunda, bakılacak şahsın erkek olması, sağlık yönünden ağır bir rahatsızlığının bulunması ve bu durumu beyan edecek tam teşekkülü bir hastaneden heyet raporunun olması şartı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca aranmaktadır.

Şirketler İçin Çalışma İzni

Şirketler İçin Çalışma İzni
Türkiye’de bir şirket ya da şahıs firması kurmuş yabancı uyruklu bir şahsın çalışma izni alması şarttır.

Yabancı uyruklu şahsın Türkiye’de oturma izni yoksa veya şahıs ülkesinde bulunuyorsa, çalışmak istediği şirketin, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet belgesi gibi evrakları ile beraber, tarafımızca hazırlanan belirli süreli iş sözleşmesi ve dilekçe ile vatandaşı oldukları ülkedeki Türk Konsolosluğu’na vermeleri gerekmektedir. Çalışma izni almak amacıyla verilen dosyanın akabinde yabancı şahsa ilgili Konsoloslukça referans numarası verilmektedir. Bu referans numarasının tarafımıza bildirilmesinden sonra gerekli başvurular yapılmaktadır.

Bu kapsamda; Yabancı uyruklu şahsın şirket sahibi olması veya bir şirkette eleman olarak çalışmayı istemesi durumunda, şirkette en az 5 SGK lı Türk vatandaşı çalıştırılması şartı aranmaktadır.

Yabancı şahsın çalışma izni alabilmesi için ayrıca istenilen 3 şartın da yerine getirilmesi gerekmektedir. Şirketin ödenmiş sermayesinin hisse oranına göre kişi başı en az 200 Bin TL olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şirketin brüt satışının en az 800.000. TL olması gerekmektedir. Şayet brüt satış tutarı yeterli değil ise 250.000 ABD doları ihracatının bulunması gerekmektedir.

Kısacası; Yabancı bir şahsın Türkiye’de şirket sahibi yada ortağı olması durumunda 5 SGK’lı Türk çalıştırması kesinlikle şarttır. Bunun yanı sıra ödenmiş sermayesinin en az 200.000 TL yada 800.000 TL brüt satış veya 250.000 ABD doları ihracatının olması yani bu 4 maddeden üçünün yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalışma izni başvurusunda bulunan yabancı uyruklu şirket ortağının, 40.000 TL den az olmamak üzere sermaye payının en az %20 şirkette hissesinin bulunması gerekmektedir.

Suriyeli Geçici Koruma(Sığınmacı) Çalışma İzni

Geçici Koruma Başvuru Sahibi (Tanıtma kartı) olan Suriyeliler nasıl çalışma izni alabilir?

Suriye uyruklu yabancıların şirket ya da şahıs işletmesi kurmaları, şirket ortağı olmaları, Suriye uyruklu bir şahsın şirketinde işçi olarak çalışmaları ya da sahibinin Türk vatandaşı olduğu bir şirket ya da şahıs firmasında çalışabilmeleri için almak istedikleri çalışma izin belgesi şartının en önemli kriteri Suriye vatandaşının kesinlikle Geçici Koruma Başvuru sahibi (tanıtma kartı) kimliğinin bulunması ve bu kimliğe sahip olmaları durumunda Türkiye de ki herhangi bir şehirde (il) ki firmadan çalışma izni başvurusunda bulunabilir.

Suriyeli şahsın çalışma izni alabilmesi için tanıtma kartının başlangıç tarihinden itibaren en az 6 aylık geçmiş olması gerekmektedir.

Geçici Koruma Kartı sahibi Suriyelilerin çalışma izni başvurularında firmalardan herhangi bir kriter aranmamaktadır.