Bakıcılar İçin Çalışma İzni

Bakıcılar İçin Çalışma İzni
Yaşlı ve Çocuk Bakıcılığı Çalışma İzni Nasıl Alınır ?

Yabancı uyruklu şahıs şayet Türkiye’de ise ülkesine giderken işverenin nüfus cüzdanının fotokopisi ve ikametgah belgesi ayrıca tarafımızca hazırlanan belirli süreli iş sözleşmesi ve vatandaşı oldukları ülkedeki Türk Konsolosluğuna hitaben yazılan dilekçe ile ülkelerine gitmektedirler. Ülkelerinde iseler bu evraklar kargo ile ulaştırılmakta ve bu evrakları Türk Konsolosluğuna vermeleri durumunda yabancı şahsa Konsoloslukça referans numarası verilmektedir. Bu numaranın tarafımıza bildirilmesinden sonra gerekli başvurular yapılmakta ve şahsa yaklaşık 30 işgünü içerisinde çalışma ve oturma izni alınabilmektedir.

Çocuk Bakıcılığında Çalışma İzni Almanın Kriterleri Nelerdir ?

Yabancı uyruklu bir şahsın Türkiye’de çocuk bakıcılığı yapabilmesi için çalışmak istediği ikametgahda 15 yaşın altında çocuk olması şarttır. Şayet bu şart yerine getirilemiyorsa, çalışma izni alınmak istenen ikametgah da yaşayanların yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırmaları olanaksızdır. Ayrıca çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu şahsın bayan olması gerekmektedir. İstisnai bir durumun olması yani bakıcının erkek olmasının istenmesi durumunda bakılacak şahsın erkek olması ve sağlık yönünden rahatsızlığını beyan edecek sağlık raporunun bulunması şartı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca aranmaktadır.

Yaşlı Bakıcılığında Çalışma İzni Almanın Kriterleri Nelerdir ?

Yabancı uyruklu bir şahsın Türkiye’de yaşlı bakıcılığı yapabilmesi için, çalışmak istediği ikametgah da 65 yaşın üstünde bir birey olması gerekmektedir. Bakacağı kişinin erkek ya da bayan olması çalışma izni alması için herhangi bir sorun teşkil etmez. Şayet bu şart yerine getirilemiyorsa, çalışma izni alınmak istenen ikametgah da yaşayanların yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırmaları olanaksızdır. Ayrıca çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu şahsın bayan olması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu şahsın ikamet tezkeresi bulunması durumunda ülkesine gitmeden Türkiye’den çalışma izni alınabilir şayet ikamet tezkeresi yoksa veya ülkesinde ise vatandaşı olduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu vasıtasıyla çalışma iznine müracaat edebilir.

İstisnai bir durumun olması yani bakıcının erkek olmasının istenmesi durumunda, bakılacak şahsın erkek olması, sağlık yönünden ağır bir rahatsızlığının bulunması ve bu durumu beyan edecek tam teşekkülü bir hastaneden heyet raporunun olması şartı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca aranmaktadır.