Çalışma İzni Danışmanlık

Çalışma izni Sigorta işlemleri

Çalışma izninin alınması ve yabancı şahsın yurda girişini müteakip 30 gün içerisinde sigortalı giriş kaydının yaptırılması zorunludur. Bu işlem için işveren konumundaki şahsın ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne başvuru yaparak yabancı şahsın sigortalılığını başlatması gerekmektedir. Şayet yabancı şahıs 6 ay öncesine kadar Sigortalı olarak başka bir yerde çalışmamışsa %50 ye varan sigorta teşvik indiriminden faydalanma hakkına sahiptir.

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışma izin başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, uygulama Yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenip, ilgili kurumların da görüşleri alınarak değerlendirilir. Başvuru sonucu online (mail ortamında) ve red gelmesi durumunda ise  yazılı olarak bildirilir.

Yabancıya ödenecek sigorta prim tutarları

İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

 1. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
 2. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
 3. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,
 4.  Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı,
 5. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, uygulanacaktır.
 6. İkamet Tezkeresi veya tanıtma kartı ile çalışma izni başvurusunda bulunan Suriyeliler ise asgari ücretten sigorta primlerini yatırabileceklerdir.

BAŞVURULARINDA KRİTER UYGULANMAYACAK YABANCILAR

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmelik hükümlerince çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi olmayan yabancılar aşağıda belirtilmiş olup, burada belirtilen yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılan söz konusu yabancıların bu kapsamda bulunduklarını T.C. resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlamaları zorunludur.

 • Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
 • En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
 • Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İkamet tezkeresi veya tanıtma kartı sahibi Suriyeliler,

İzinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında hangi işlemler uygulanır?

Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıs ve işvereni hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu şahıs, yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli uçak bileti masraflarını ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamakla yükümlüdür.

İzinsiz çalışmanın tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancı uyruklu şahsın, Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınır dışı işlemleri Göç İdaresi makamlarınca yürütülmektedir.

Powered by Bilgeweb