Ortadoğu Vatandaşları İçin Çalışma İzni

Ortadoğu Vatandaşları İçin Çalışma İzni

Türkiye’de bir şirket ya da şahıs firması kurmuş yabancı uyruklu bir şahsın çalışma izni alması şarttır.

Yabancı uyruklu şahsın Türkiye’de oturma izni varsa (ikamet) ülkesine gitmeden Türkiye sınırları içerisindeyken çalışma izni başvurusunda bulunabilir şayet ikamet tezkeresi yoksa şahıs ülkesinde bulunuyorsa, çalışmak istediği şirketin, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet belgesi gibi evrakları ile beraber, tarafımızca hazırlanan belirli süreli iş sözleşmesi ve dilekçe ile vatandaşı oldukları ülkedeki Türk Konsolosluğu’na vermeleri gerekmektedir.  Çalışma izni almak amacıyla verilen dosyanın akabinde yabancı şahsa ilgili Konsoloslukça referans numarası verilmektedir. Bu referans numarasının tarafımıza bildirilmesinden sonra gerekli başvurular yapılmaktadır.

Bu kapsamda; Yabancı uyruklu şahsın şirket sahibi olması veya bir şirkette eleman olarak çalışmayı istemesi durumunda, şirkette en az 5 SGK lı Türk vatandaşı çalıştırılması şartı aranmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şirket sahibine 5 SGK lı Türk çalıştırılması ile ilgili olarak 6 ay süre vermektedir. Şirkete eleman alınmak istenmesi durumunda ise 5 SGK’lı Türk vatandaşı çalışma izni başvurusu esnasında firmada çalışıyor olması gerekmektedir.

Yabancı şahsın çalışma izni alabilmesi için ayrıca istenilen 3 şarttan birisini yerine getirebilmesi gerekmektedir. Bu şartlar ise Bir şirket sahibi yabancı şahsın, çalışma izni alabilmesi için şirketindeki ortaklık yapısındaki hisse oranlarına göre ödenmiş sermayesinin belirlenmesi gerekmektedir. Fakat yabancı şahıs şirkete %50 oranda yada üstünde bir oranda ortaksa şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şirketin brüt satışının en az 800.000. Tl olması gerekmektedir. Son olarak ise 250.000 ABD doları ihracatının bulunması gerekmektedir. 

Kısacası; Yabancı bir şahsın Türkiye’de şirket sahibi yada ortağı olması durumunda 5 SGK’lı Türk çalıştırması kesinlikle şarttır. Bunun yanı sıra ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL yada 800.000 TL brüt satış veya 250.000 ABD doları ihracatının olması yani bu 3 maddeden birinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalışma izni başvurusunda bulunan yabancı uyruklu şirket ortağının, 40.000 Tl den az olmamak üzere sermaye payının en az %20 şirkette hissesinin bulunması gerekmektedir.

Powered by Bilgeweb