İstisnai Vatandaşlık

İstisnai Vatandaşlık

          İstisnai ( Yatırım ile kazanılan) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı 19.09.2018 tarihinde Türk vatandaşlığına ilişkin kanunun uygulanmasında değişiklik yapılmıştır.

          Bu değişikliğe göre Türk Vatandaşlığı için;

          Sabit Sermaye: 500.000 USD (Hazine bonosu alma şartı ile)

          Asgari Taşınmaz Bedeli: 250.000 USD (ev, arsa, dükkan vb)

          İstihdam Sağlama: 50 kişi olarak güncellenmiştir.

         Limit kurumsal olarak uzman personelimiz ile istisnai vatandaşlık konusu ile ilgili olarak gerekli vekâletnameleri alarak ve SPK onaylı değer ölçüm kuruluşları ile çalışarak, hazırladığımız başvuruları sorunsuz şekilde İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne teslim etmekteyiz.

          Yabancı bir şahsın, İstisnai vatandaşlık başvurusunda bulunurken Türkiye’de oturma izni veya çalışma izninin olması şartı aranmamakta olup, yurtdışında bulunmaları durumunda bile istisnai vatandaşlık başvurusunu gerçekleştirebilmekteyiz.

          İstisnai vatandaşlık hakkı kazanabilmek için yabancı uyruklu şahıslar genelde ülkemizde mülk alımı yolunu seçmektedirler. Satın almış oldukları mülk yada mülklerini 3 yıl satamaz şartıyla istisnai vatandaşlık hakkını elde edebilirler.   

         Daha sonra yapılan istisnai vatandaşlık başvurusunun sonuçlandırılması için asgari özen gösterilerek istisnai vatandaşlık başvurularınızı sonuçlandırmaktayız.

         On dokuz yıllık yabancılara oturma ve çalışma izinlerinde ki tecrübemiz Ankara’da bulunan şirket merkezimiz ile donanımlı iş gücüne sahibiz.

          İstisnai vatandaşlığı başvuru yapan şahsın eşi ve 18 yaşın altında aile bireylerinin tamamına vatandaşlık almaktayız.

          İstisnai vatandaşlık başvurularını ortalama 2 ay içerinde sonuçlandırmakta olup, konuya ilişkin süreç hakkındaki gelişmeleri müşterilerimize an be an paylaşmaktayız.

Powered by Bilgeweb