Ortadoğu Vatandaşlarına Çalışma İzni

Ortadoğu uyruklu yabancıların şirket ya da şahıs işletmesi kurmaları, şirket ortağı olmaları bir şahsın şirketinde işçi olarak çalışmaları ya da sahibinin Türk olduğu bir şirket ya da şahıs firmasında çalışabilmeleri için almak istedikleri çalışma izin belgesi şartının en önemli kriteri Ortadoğu vatandaşlarının kesinlikle geçerli ikamet (oturma) izin belgesinin olması veya ülkesindeki Türk konsolosluklarından alacağı referans numarası ile başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Ortadoğu uyruklu yabancıların Yurt dışından Türk konsoloslukları üzerinden yapacakları çalışma izni başvuruları kriterlere tabidir.

Bunun yanı sıra Ortadoğu uyruklu yabancı çalıştırılmak istendiğinde, şirketler yada şahıs işletmelerinin, 5 SGKlı Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğu bulunmakta olup ayrıca, 100.000 TL ödenmiş sermaye, 800.000 TL brüt satış veya 250.000 ABD doları ihracat gibi kriterlerden birinin karşılanması gerekmektedir.

Şayet Ortadoğu uyruklu şahsın Türk soylu olması (Resmi makamlarca belgelenmek şartıyla) Türk vatandaşı ile en az 3 yıl evli olması veya bu evlilikten çocuğunun bulunması durumunda metinde bahse konu çalışma izni akna kriterlerinden muaf tutulmaktadırlar.

Powered by Bilgeweb